ШТО Е ПРЕПАРАТ?

Пренатест е генетски тест кој со крв од бремената утврдува присуството на најчестите генетски аномалии кај фетусот.

Пренатест е неинвазивна тест, што значи дека тој истражува ДНК на фетусот без да се пробива стомакот на мајката и да се изложуваат на опасност бремена или бебето. Ова е можно поради фактот дека ДНК на бебето циркулира слободно во крвта на бремената. Затоа 20 ml. венска крв од идната мајка се сосема доволни за да се утврди недостаток или присуството на Даунов синдром, Патау и Едвардс (тризомии на 21, 13 и 18 хромозом), како и оштетувања на половите хромозоми – Тарнеров синдром и Клайнфелтер и тризомии Х и ХУВ во фетусот. Испитувањето е апсолутно безбедно за мајката и за бебето.

КОГА, КОЛКУ ТОЧНОСТ И КАДЕ ДА БИДЕ ПРЕНЕСОТ?

Тестот може да се направи во 9-та недела од бременоста, со препорачана горна граница од 20 гестациски недели.

Точноста на тестот е над 99,8% за Даунов синдром, околу 96% за синдром на Едвардс и Патау и околу 84% за аномалии на гениталните хромозоми.

Примероците од крвта се анализираат со секвенционирање од новата генерација во сертифицирана лабораторија – LifeCodexx во Констанц, Германија. Реместот користи ДНК-специфични сетови за анализа со правосмукалки во кои примерокот на крвта може да се чува до 72 часа.

Крвната примероци за Пренатест од Бугарија пристигнуваат во LifeCodexx – Констанца, Германија максимум до 24 часа по семплер, како патуваат со лиценцирани за пренос на биолошки материјал превозник под меѓународен код UN3373 со воздушен транспорт.

ЗА КОГО Е ПРИЛОЖИМ ПРЕНАТЕСТ?

Тестот е погоден за жени со поголем ризик од бременост (дури и ако нема други индикации, секоја жена над 35 години е веќе изложена на ризик од бременост) и за жени со нормални знаци. Реестрата исто така се применува и за повеќекратна бременост и може да се употреби и по процедурите на In Vitro во донорното јајце и други терапевтски методи на техники на асистирана репродукција.

РОТИ И МЕТОДИ ЗА ДОБИВКА НА ПРИОРИТЕТНИ РЕЗУЛТАТИ

Можете да ги добиете резултатите Express за 6 работни дена или Стандард за 10 работни дена.

Резултатите од Retest ќе ви бидат обезбедени преку e-mail и преку телефонски повик од вашиот лекар кој ќе врши надзор или вработен во GMSPM NM Genomix. Резултатите ќе бидат лично напишани на бугарски јазик подготвен од медицински генетичар. Реест работи со Националната генетска лабораторија, како и со истакнати генетичари од целата земја. Ако пациентот сака, резултатите ќе бидат испратени од курир до прецизна адреса што ја наведува.

Реест исто така го воспоставува пол на бебето. Ако пациентот сака, оваа информација не може да се обезбеди.

ВАЖНИ ПОВРЕДИ НА ПРАВОТО

Понекогаш се можни лажно позитивни резултати. Тие се околу 0.14% и е нормално да има такви. Причина за лажно позитивен резултат се мозаицизъм на плацентата (тризомия на самата плацента, а не на бебето), синдром на исчезнување близнак и др. Овие 0,14% се причина за добивање на позитивен резултат од Пренатест, ГПСМП Нм Дженомикс да препорачува и помага за спроведување на инвазивен метод за дијагностицирање (амниоцентеза или хорионбиопсия) за потврда на резултатот. Овие методи, и покрај сериозните ризици кои кријат, се единствените дијагностицирани средства во Бугарија и се потребни за да се пристапи кон намалување на плодот по медицински причини при соодветно достапно желба од страна на бремената. Улогата на Пренатест е да намали непотребните амниоцентеза и тој ги намалува до 70%.

Поради природата на истражувањето и фактот дека е невозможно да се дава 100% гаранција при биолошки истражувања известуваме дека статистички има 0,2% веројатност за лажно негативен резултат. До сега во целата активност на Пренатест во Бугарија нема лажно негативен резултат. Поради оваа, макар и минимална веројатност ГПСМП Нм Дженомикс препорачува одговорното следење на бременоста и по правење на Пренатест.

Чувајте еден час
Брз контакт
За повеќе информации за болницата, тимовите и опремата, можете да се јавите: +359 895 77 08 69
Каде ќе се лекувате?
No Comments

Post A Comment

Pin It on Pinterest

Shares
Share This