Редки заболявания - вътрешен банер

Ретки болести

Ретки болести се во посебен светски класификатор и информации за нив се ажурираат од сите земји низ светот. Во доста од случаите нивните симптоми се тешко забележливи, бидејќи бараат специјализирани истражувања или информации од болниот или неговите роднини за наследување. За жал, некои од нив имаат негативна прогноза или бараат долготраен третман и постојано месечно следење. За ретка болест се смета оној кој влијае 1 на 2000 лица, како до денес се откриени 6-7000 видот и за жал листата се зголемува. Некои од овие ретки болести се:невромускулни болести;

  • неурофиброматоза;
  • цистична фиброза;
  • хондродисплазија (Ret’s синдром);
  • амиотрофична латерална склероза;
  • Капошивиот сарком и многу други.

Ние можеме да ви помогнеме со високо квалификувана медицинска помош од специјализирани медицински тимови кои имаат стекнато искуство и вештини во овие тешки и проблематични области.

Чувајте еден час
Брз контакт
За повеќе информации за болницата, тимовите и опремата, можете да се јавите: +359 895 77 08 69
Каде ќе се лекувате?
No Comments

Post A Comment

Pin It on Pinterest

Shares
Share This