Овозможува репродукција на сликата на испитуваниот орган (или локација) добиен со комбинирање на слики од повеќе Х-зраци земени од различни агли со заеднички пресек.

Компјутеризирана томографија – ангиографија (CTA) – Истражување на крвниот проток на артерија. Ангиограм КТ ангиограм не бара проток на катетер преку крвните садови до срцето. Наместо тоа, коронарниот КТ ангиограм се потпира на моќен рендгенски апарат за репродукција на срцеви и срцеви слики.

Компютърна Томография
Чувајте еден час
Брз контакт
За повеќе информации за болницата, тимовите и опремата, можете да се јавите: +359 895 77 08 69
Каде ќе се лекувате?
Tags:
No Comments

Post A Comment

Pin It on Pinterest

Shares
Share This