Стоматолошката клиника “Танпел” е основана од д-р Нихат Танфер во 1981 година. со грижа за пациенти со проблеми со лицето-вилица, забни заболувања, естетска стоматологија. Во клиниката, хируршките интервенции за кои е потребна коскена маса, како и третман на импланти, беа спроведени во 1985 година.

Тимот на специјалисти беше избран со екстремна прецизност како одговор на високите критериуми за лекување на пациентите.

Сите понудени стоматолошки услуги се во согласност со светските стандарди за стоматологија, спречување на орални болести и естетска заштита.

Една од главните насоки во развојот на клиниката е педијатрискиот стоматолошки оддел каде превентивните стоматолошки ординации се изградени според светските барања и стандарди.

На Стоматолошката клиника Танер, пациентите се обучуваат за разни теми во врска со правилните начини на справување со оралната хигиена и проблемите кои произлегуваат од одложувањето на нивната навремена одлука.

За повеќе информации за болницата, тимовите и опремата, можете да се јавите: +359895770869.
Чувајте еден час
Брз контакт
За повеќе информации за болницата, тимовите и опремата, можете да се јавите: +359 895 77 08 69
Каде ќе се лекувате?
No Comments

Post A Comment

Pin It on Pinterest

Shares
Share This