Група болници Медикъл Парк кои работат во областа на здравствените услуги во Турција од 1993 година до денес, има 25 болници во 17 града. Денес е меѓу водечките во овој сектор со своите 166 операциони сали, капацитет од 3 506 болнички кревети и 13 507 вработени во вкупна затворено површина над 428 500 квадратни метри.

Медикъл Парк испорачува до секој еден, без разлика со каков социо-економски статус, меѓународните стандарди за болнички услуги преку филозофијата за “Здравје за сите”. Медикъл Парк следи методите за лекување и сръхтехнологиите во светот, а исто така има за цел да биде пример во светскиот здравствен сектор со нови апликации кои го поддржуваат науката.

Група болници Медикъл Парк, која ги обединува професионалците од различни области и идејата за ориентирано кон пациентот одлична услуга и мултидисциплинарна работа, нуди квалитетни услуги за дијагноза и третман во болниците си, 4 од кои се сертифицирани со акредитација од САД Меѓународната обединета комисија (Joint Commission International (JCI)).

Група болници Медикъл Парк, водени од принципот дека “Здравиот начин на живот и пристапот до здравствена заштита, е основно право на секој”, се развива насекаде во Турција и напредува со уверени чекори за подобрување на здравствените стандарди со современите технологии, без да се направат компромиси со принципите на медицинската етика.

Нашата група од болници, која обединува пристапот кон ориентирано кон пациентот третман и највисоките стандарди, со сеприсутноста, искуството и обемот, кои постојано креваат нивото на услугата се повисоко, има за цел да донесе на здравствениот сектор една сосема нова визија со новата вашиот бренд што го создадовме – VM Medical Park. Медикъл парк VM која го воведе во Коџаели разбирање за адаптација кон менување начин на живот болнички услуги, собира во една современа болничка средина сите методи за дијагноза и третман, кои се применуваат истовремено во целиот свет, иновативните медицински технологии и кадри од лекари, кои се специјалисти и академици. Со оперативната систем кој се базира на ефективна, долготрајна, динамична работа и тимска работа, се подотворена задна едно здрава иднина.

Група болници Медикъл Парк, која со секоја новооткриен болница зголемува карактеристиките и квалитетот на своите услуги, не се задоволува само со нудење на здравствени услуги на општеството меѓу кое постои. Медицинскиот парк, исто така, обезбедува поддршка за проектите за општествена одговорност кои се одвиваат на сите прашања што ни се потребни на нашата земја.

Благодарение на соработката со елитните универзитети во Турција, ние придонесуваме да имаме квалификуван кадар во нашите болници и да развиваме универзитети. Во основата на напорите кои вложуваме за соработка лежат: обука на добро образовани, квалификувани и принципиелни лекари, зголемување до највисоко ниво на квалитетот на понудените здравствени услуги, и отворајќи пат на иновациите во областа на медицината во светски план.

Група болници Медикъл Парк
За повеќе информации за болницата, тимовите и опремата, можете да се јавите: +359895770869.
Чувајте еден час
Брз контакт
За повеќе информации за болницата, тимовите и опремата, можете да се јавите: +359 895 77 08 69
Каде ќе се лекувате?
No Comments

Post A Comment

Pin It on Pinterest

Shares
Share This