• Ако ви треба медицинска помош, за кого обично прашувате?

  • Во кој случај би ја разгледале можноста да побарате медицинска нега во странство?

  • Ако имате можност да одберете која држава би сакале за дијагноза и третман?

  • Што ви е најважно при изборот каде да добиете медицинска услуга? (со повеќе од еден одговор)

  • Кој мислите дека е најсериозен проблем во добивањето на медицинска нега во Бугарија?

Чувајте еден час
Брз контакт
За повеќе информации за болницата, тимовите и опремата, можете да се јавите: +359 895 77 08 69
Каде ќе се лекувате?

Pin It on Pinterest

Shares
Share This