Ангиографија претставува нов, најсовремен метод за истражување, кој се користи нашироко во неврологијата и васкуларниот медицина, како инструмент за дијагностика и непосредно лекување на органите на циркулаторниот систем.

Самата постапка претставува вовед во крвните садови на контрастно рентген супстанција затемнување лумени на садовите, како така овозможува да се видат на рендгенска слика. Ангиографија е достапна за крвни садови за сите органи – на главниот мозок, на горните и долните екстремитети, на внатрешните органи, а исто така и со секаков вид и големина – од аортата и нејзините разграноци до најмалите капилари.

Заеднички индикации за ангиографија се откривање на појавата на болеста и начинот на лекување.

Најчесто се испитуваат крвните садови на мозокот, вратот на горните и долните екстремитети, внатрешните органи.

Индикации за спроведување ангиографија:

  • Травматично оштетување на крвните садови.
  • Исхемичен мозочен удар.
  • Инфаркт.
  • Исхемична срцева болест.
  • Бенигни и малигни тумори на крвните садови.
  • Тромбоза.
  • Аневризми на церебралната васкулатура.
  • Атеросклероза на крвните садови на мозокот.
  • Тромбоемболизам на пулмоналната артерија.
  • Дијабетес фаза синдром.

Методологијата на извршување се состои во внесување во креветот на крвните садови на потребниот препарат преку специјален метален катетер во мал засек во кожата. Сите дејства во крвниот сад се изведуваат под строга контрола на Х-зраци. По воведувањето на рентгенски контрастни медиуми, се земаат голем број на крвни садови. По завршување на постапката и отстранување на катетерот, местото на минијатурни инцизија се затвора со стегање стерилна облекување. Ангиографијата секогаш го прави високо квалификуван специјалист – доктор – радиолог. Пред извршување на истражувањето се прави тест за чувствителност кон изполвания препарат кај чувствителност ангиографија се заменува од магнетно – резонантна Граф.

Tags:
No Comments

Post A Comment

Pin It on Pinterest

Shares
Share This