Пакет на прегледи за рана детекција на болести и поефикасна борба против социјално значајни болести. Вклучени се различни дијагнози кои се агресивни и нивната превенција е од голема важност. Исто така се вклучени и болести кои се хронични. Пакетот за проверка се формира според објективната проценка на лекарот, со фокус на болестите кои се тестираат за симптоми од различни медицински групи.

Tags:
No Comments

Post A Comment

Pin It on Pinterest

Shares
Share This