Сектор – Превентивна медицина за жени, можете да добиете совет за лично потребните испити и специјализирани испити, прилагодени на вашиот пол, возраст, занимање итн. Формирана е организација која вклучува капацитети за рано откривање на болести, па дури и индикација за тенденција кон одредени болести карактеристични за жена од различна возраст.

Tags:
No Comments

Post A Comment

Pin It on Pinterest

Shares
Share This