Медицински услуги за превенција за мажи, кои вклучуваат сет на различни прегледи, клиники – лабораториски и функционални тестови и дијагностички слики. Од мажите се бара да имаат уролог преглед и проучување на тумор маркери по 45 години со цел да се емитуваат за тумори на простата.

СЛЕДЕЊЕ на липидниот профил е составен дел на превенцијата на социјално значајните кардиоваскуларни и цереброваскуларни болести. Следењето на вредностите на холестеролот и триглицеридите, кои имаат однос кон срцеви – васкуларниот ризик и нивно чување во референтни вредности, како и борбата со другите ризик фактори – пушењето, дебелината и хипертензија ќе доведат до значително намалување на смртноста од овие болести.

Tags:
No Comments

Post A Comment

Pin It on Pinterest

Shares
Share This