Хистолошка анализа е проучување на ткивата што ја врши патолог. Оваа студија има важна улога во онкологијата, за да се утврди точната дијагноза, фазата и типот на туморот.

Тестовото ткиво обично се зема со биопсија или хируршка операција за да се добијат клетки и ткива за испитување под микроскоп.

Истражувачкиот хистолошки преглед се нарекува геферит. Обично се администрира за време на хируршкото отстранување на формирањето на туморот. Го одредува понатамошниот тек на самата операција.

Ткивото, земен за време на биопсија или операција, се испраќа во патолошка лабораторија каде што се постапува со посебни методи и се сече на тенки делови за микроскопско набљудување.

Ако студијата открие дека постои сомневање за малигнен тумор, патологот може да пропише имунохистохемиска студија.

Имунохистохемијата се користи за да се утврди:

  • Каде е основното огниште.
  • Типот на рак-карцином, меланом, сарком, лимфом …
  • За точна дијагноза.

Хистологијата е главен дијагностички метод во медицината.

Tags:
No Comments

Post A Comment

Pin It on Pinterest

Shares
Share This