Leksell Гама нож (Leksell Gamma Knife Icon) е најпрецизна SRS на пазарот, максимизирање на дозата кај здрави ткива. Иконата е единствената технологија способна за изведување на микрорадиохирургија, овозможувајќи третман на речиси целта во мозокот со ултра-висока прецизност.

Leksell Gamma Knife ® Perfexion ™

Гама ножът Leksell Gamma Knife ® Perfexion ™ е најпосакувана поради неговата исклучителна точност, ефикасност и клинички докажан исклучително добар терапевтски одговор. Денес, кранијалната радиохирургија со Perfexion се изведува во стотици водечки болници и клиники ширум светот.

Целта е да се помогне во намалувањето на долгорочните компликации на основната болест и да се утврди оптимална фракција на дозата базирана на волуменот на туморот.

Tags:
No Comments

Post A Comment

Pin It on Pinterest

Shares
Share This