Туморските маркери се биомаркери кои се произведуваат од туморските клетки, а понекогаш и од клетките на телото како одговор на растот на туморот. Тие обезбедуваат дополнителни информации за откривање и дијагностицирање на рак.

Туморските маркери нормално може да се детектираат во крвта, урината или ткивата на телото, а нивните нивоа може да бидат покачени во не-канцерозни услови.

Ова е причината зошто туморските маркери имаат ограничен потенцијал за дијагностицирање на малигнитет и не можат да се користат како дефинитивен дијагностички тест.

Постојат многу видови на тумор маркери, од кои некои се специфични за еден тип на малигни неоплазми, а други се наоѓаат во неколку типа на тумори.

Tags:
No Comments

Post A Comment

Pin It on Pinterest

Shares
Share This