Watson for Oncology / Watson Oncology – когнитивен компјутерски систем дизајниран да ги интерпретира клиничките информации за пациентите со рак врз основа на докази и терапевтски опции. Вотсон за онкологија е систем за поддршка на клинички одлуки кој има за цел да ги следи истражувањата кои можат да ја променат клиничката пракса. Ракот е комплициран и понекогаш неостварлив болест, а знаеме дека онколошки заболувања на секој човек може да доведе до неочекувани предизвици. Поради оваа причина лекарите често бараат мислења од други експерти, за да го потврдат својот план за лекување или да размислуваат нов приод базиран на Епизодист ги докази како потенцијално зголемуваат довербата во нивните одлуки за лекување.

Неодамнешните студии продолжуваат да покажуваат дека Вотсон за онкологија “се согласува” со лекарите од целиот свет во поголемиот дел од случаите.

Tags:
No Comments

Post A Comment

Pin It on Pinterest

Shares
Share This