Здравна Група Рейап осъществява своята първа здравна инвестиция с откриването на първата си болница Рейап в гр. Чорлу през 2011 г.

 

Болница Рейап Чорлу, със своя висококвалифициран медицински персонал, с непрекъснато актуализираната си технологична инфраструктура и с предлаганите качествени здравни услуги е предпочитано надеждно лечебно заведение, не само от страна на пациентите от област Текирдаг, но и от страна на пациентите от много други области, като Къркларели, Едирне и Истанбул.

Ние приемаме и обслужваме пациенти както от страната, така и от чужбина благодарение на усъвършенстваните ни услуги по привилегировано настаняване, които са допълваща и подкрепяща част на диагностичните и лечебните ни дейности.

Втората инвестиция, предоставяща медицински услуги е Болница Рейап Истанбул, която е открита в Истанбул през 2016 г.

 

Техническата инфраструктура, технологичното оборудване, гъвкавата функционалност на сградата на болницата са проектирани така, че да отговарят на строгите изисквания на една университетска болница за многостранно образование, обучение, изследване и внедряване.

Болница Рейап Истанбул, опирайки се на научното и технологично развитие и в съответствие с етичните принципи и медицински стандарти предлага на всичките си пациенти от страната и от чужбина висококвалифицирани и достъпни здравни услуги.

Здравна Група Рейап, със съзнанието, че качеството на здравните услуги може да бъде подобрено чрез квалифицирани медицински кадри, се ангажира с обучението и подготовката на медицински персонал от всяка степен.

Здравна Група Рейап, в сътрудничество с Истанбулски Румелийски Университет от години дава своята подкрепа за образованието посредством дейността на Болница Рейап Чорлу.

Болница Рейап Истанбул, в качеството си на университетска болница съвместно с медицинския факултет ще провежда академични и административни дейности на всичките етапи на обучението, преподаването, научните изследвания, разработването и приложението в областта на медицинските услуги.

Болницата Рейап Истанбул

 

Болницата Рейап Истанбул, с цел предлагане на висококвалифицирани здравни услуги е основана през месец октомври 2016 г. в квартал Есенюрт, осигуряващ лесен транспорт за пациентите, идващи от страната и от чужбина.

Болница Рейап Истанбул, която е проектирана с цел задоволяването на изискванията за висш комфорт на своите пациенти и техните близки, с архитектурната си своеобразие и технологическата си инфраструктура, с визуалността и функционалността си е произведение на успешното съчетаване на съвременната хоспитализация с хотелиерството.

Поради непосредствената близост на болницата до летище Ататюрк и автогарата, достъпът на пациентите от чужбина до болницата е изключително лесен.

Болница Рейап Истанбул е проектирана и построена като университетска болница, отговаряща на медицинските стандарти и съдържаща необходимите физически характеристики, техническо оборудване и медицински устройства.

Болница Рейап Истанбул е построена върху закрита площ от 35.000 квадратни метра като 12- етажна хоризонтална сграда със съвременни архитектурни решения и паркинг с капацитет до 250 превозни средства, осигуряващи бърз и лесен достъп на пациентите до всички видове медицински услуги за диагностика и лечение.

Общият брой на леглата в болницата ни е 275: 4 ъглови суити, 21 суити, 148 единични болнични стаи и 77 легла за интензивно лечение. Общо 11 -те операционни зали са оборудвани с най-съвременна апаратура. За предотвратяването на риска от инфекции са използвани ангибактериални подови и стенни покрития и нито един предмет не е закрепен за пода. В болничните стаи, както и в цялата болница има специални системи за вентилация, климатизиране и пречистване на въздуха.

Многопрофилната Болница Рейап Истанбул оказва здравни услуги както във обособени отделения като медицинска онкология, радиационна онкология, сърдечно-съдова хирургия, пластична, реконструктивна и естетична хирургия, така и в отделения като вътрешни болести, обща хирургия, урология, акушерство и гинекология, педиатрия и др. Интензивно отделение по кардиология, интензивно отделение по сърдечносъдова хирургия, интензивно отделение за новородени и отделението по общо интензивно лечение са другите ни важни структурни единици.

Отделението по ядрена медицина разполага с РЕТ-СТ, позитронно-емисионна томография и компютърна томография за образна триизмерна диагностика при онкологични изследвания, Gamma Camera и сцинтиграфия, а отделението по радиационна онкология (лъчетерапия)- с Varían TrueBeam, най-новата технология за компютърна томография, радиотерапия и радиохирургия при лечението на онкологичните заболявания. Радиологичният отдел е оборудван с високотехнологични апарати като ядрено-магнитен резонанс 3 Tesla 3, 256-срезов компютърен томограф, триизмерен цифров мамограф с томосинтез, 4D ехография, цифров рентген. Хирургическият микроскоп Opmi Pentero 900 Zeiss със специален светлинен филтър (Yellow 560) за неврохирургични операции е на услугите на нашите пациенти.

Болница Рейап Чорлу

 

Болница Рейап Чорлу, която е открита на 03 януари 2011 г. с опитния си лекарски екип, с техническото оборудване и административния си персонал, превишаващ 400 души оказва качествени здравни услуги в областта Тракия.

Болницата Рейап Чорлу предлага своите услуги общо в 28 специалности, както на пациентите от областите Истанбул и Текирдаг, така и на пациенти от чужбина, особено в отделенията по кардиология, сърдечно-съдова хирургия, неврохирургия, обща и лапароскопска хирургия, акушерство и гинекология, ортопедия и травматология, физикална и рехабилитационна медицина, ендокринология и болести на обмяната на веществата, детска и юношеска психиатрия, ин витро оплождане, естетична медицина и с отделенията за интензивно лечение с 55 легла за възрастни и новородени.

Болницата Рейап Чорлу е получила 97 точки при оценяването на “Качествени стандарти на болничното обслужване” от страна на Министерството на здравеопазването.

При осъщественото оценяване в обхвата на ”Наредба относно класиране на частни и фондови университетски болници” от страна на Институцията по социалното осигуряване през месец декември 2012 г. Болницата Рейап Чорлу, измежду 495 оценени болници от страната е класирана като ‘’Болница от група А”.

Болница Рейап Чорлу предлага здравни услуги с общо 143 легла в модерната си сграда на 12 етажа, построена върху закрита площ от 12.000 квадратни метра, разполага със закрит паркинг. Наред със самостоятелните болнични стаи с висок комфорт се предлага и избор от самостоятелни суити. Болницата ни обслужва с отделение за интензивно лечение с 55 легла, отделение за интензивно лечение на новородени (ниво 3) с 29 легла, отделение за интензивно лечение по сърдечно-съдовата хирургия (ниво 3) с 6 легла, интензивно отделение по кардиология (ниво 1) с 6 легла, отделение по общо интензивно лечение (ниво 3) с 14 легла и с 6 стаи за изолация.

4 операционни зали, 2 родилни зали, 2 зали за спазми, 4 стаи за ин витро оплождане, стая с 3 легла за подготовката за майчинство, манипулационна стая с 9 легла за спешно наблюдение, 2 броя транспортни инкубатори са на разположение на пациентите ни.

Отделения:

 • Спешно отделение
 • Анестезиология и реанимация
 • Неврохирургия
 • Хранене и диететика
 • Профилактични прегледи
 • Педиатрия
 • Привилегировани услуги при раждане
 • Дерматология
 • Инфекциозни болести и клинична микробиология
 • Ендокринология и болести на обмяната
 • Физикална и рехабилитационна медицина
 • Пластична, реконструктивна и естетична хирургия
 • Обща хирургия
 • Болести на гръдния кош
 • Очни болести
 • Вътрешни болести
 • Стоматологична поликлиника
 • Гинекологична онкология
 • Акушерство и гинекология
 • Кардиология
 • Сърдечно-съдова хирургия
 • Клинична лаборатория
 • Уши, нос и гърло
 • Медицинска онкология
 • Естетична медицина
 • Неврология
 • Нуклеарна (Ядрена) медицина
 • Ортопедия и травматология
 • Психиатрия
 • Ин витро оплождане (1УР)
 • Радиационна Онкология (Лъчелечение)
 • Радиология
 • Урология
 • Отделение за общо интензивно лечение
 • Отделение за кардиологично интензивно лечение
 • Отделение за интензивно лечение по сърдечно-съдовата хирургия
 • Интензивно отделение за новородени

Отделение по Ортопедия и травматология

 

В отделението по Ортопедия и травматология на научно ниво се разработва и прилага оперативно и неоперативно лечение на ортопедичните заболявания и травми травми на костите, мускулите, ставите, сухожилията.

Главните операции, извършвани в отделението са:

 • Ендопротетична хирургия (ставни заместители)
 • спортна травматология
 • операции за удължаване на кости
 • хирургия на ръката
 • лакътя
 • китката и дланта
 • микрохирургия
 • артроскопична хирургия на коляното
 • хирургия на рамото
 • бедрата
 • гръбначния стълб
 • ортопедична онкологична хирургия
 • хирургия на краката и глезена
 • възпаление на костта и костния мозък (остеомиелит)
 • детска ортопедия и травматология

Отделение по Психиатрия

 

Отделението по Психиатрия е специализирано в разпознаването, неоперативното лечение, профилактиката, рехабилитацията и експертизата на мозъчноорганични, ендогенни, личностово обусловени, невротични и ситуативно-реактивни заболявания или разстройства с използването на соматотерапевтични, социотерапевтични и психотерапевтични методи.

Отделение по Психология

 

В отделението по Психология се оказва психологическа помощ и подкрепа на деца, юноши и възрастни. Постъпилите в отделението за консултация се оценяват по отношение на познавателни, емоционални и поведенчески аспекти.

При необходимост, в съответствие с индивидуалните нужди на пациента се извършват специализирани психометрични методики (тестове) за оценка на когнитивни процеси.

Център по Ин витро оплождане

 

Центърът по Ин витро оплождане (IVF) разполага със съвременно оборудване и с опитен екип от специалисти и ембриолози и прилага на медицински дейности и биологично-лабораторни методи за решението на медицинските проблеми, с които се срещнат двойките, желаещи деца.

Някои от процедурите по асистирана репродукция, извършвани в центъра ни:

 • Предимплантационната генетична диагностика (PGD)
 • Вътрематочна инсеминация (IUI)
 • Класическо „ин витро“ оплождане (IVF)
 • Микроинжекгиране и развитие на ембриони
 • Микрохиругична биопсия на тестиса (TeSE)
 • Хистероскопия и лапароскопия
 • Замразяване, съхранение и размразяване на ембрион

Отделение по Радиационна онкология

 

Лъчелечението е медицинска специалност, която цели чрез йонизиращи лъчения да лекува основно злокачествени тумори и някои неракови заболявания. Лъчелечението е част от мултидисциплинарния подход за диагностика, лечение и проследяване. То се прилага като самостоятелен лечебен метод или в последователност с други основни онкологични лечебни методи като хирургия и лечение с лекарства.

Лъчелечението се прилага като самостоятелен или като допълнителен метод, особено когато в зависимост от разположението и/или разпространението на тумора хирургичната намеса не е възможна.

Отделението по Радиационна онкология разполага с най-напреднала технология за борбата срещу рака – Varian TrueBeam. Системата TrueBeam е оборудвана с напълно конфигурирана контролна система за роботизирано изобразяване, автоматично позициониране на пациента, управление на движенията и динамично синхронизиране на лечението.

Облъчваната област може да се контролира, както преди, така и по време на облъчването, спомагайки за съхраняването на здравата тъкан.

В клиниката ни се прилагат всички съвременни техники на лъчелечението:

 • 3D-CRT (Конформална радиотерапия)
 • IMRT (Интензитет модулирана радиационна терапия)
 • VMAT (Обемно модулирано ротационно лъчелечение)
 • IGRT (Радиотерапия с визуално насочване)
 • SRS (Стереотактична радиохирургия)
 • SBRT (Огереотактично телесно лъчелечение)

Основните заболявания, които могат да бъдат лекувани в клиниката ни:

 • Рак на белите дробове
 • рак на гърдата
 • тумори на мозъка
 • рак на простатната жлеза
 • рак на ректума
 • рак на задстомашната жлеза
 • педиатрични ракове
 • ленфоми
 • метастази на мозъка
 • спинални метастази
 • метастази на костите
 • метастази на черния дроб
 • менингиом
 • артериовенозни малформации
 • акустична неврома
 • хондрома
 • краниофаренгиома
 • тригеминална невралгия

Отделение по диагностична и интервенционна Радиология

 

Отделението по диагностична и интервенционна Радиология разполага с високотехнологично оборудване, позволяващо диагностицирането и лечението на заболяванията и квалифициран екип от радиолози – специалисти. Диагностичната радиология обхваща всяка процедура на неинвазивната образна диагностика при поставянето на диагнозата.

Инвазивната образна диагностика използва методи, при които диагностичната информация се постига чрез въвеждане в човешкото тяло на игли, катетри и други приспособления със или без въвеждане на контрастно средство. Интервенционните процедури като интравенозна биопсия, кожна биопсия, дренаж на абсцеси, поставянето на стендове в кръвоносните съдове се извършват под ръководството на образните устройства с лечебна цел.

Отделението по Радиология разполага с най-напреднала технология:

 • 3 Тесла Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР)
 • 256-срезов Компютърен томограф
 • 4-измерна ултрасонография
 • 3- измерна Мамография с томосинтез
 • Дигитален рентген

Отделение по Урология

 

В отделението по Урология се извършват медицински дейности по диагностиката, лечението и мониторинга на нарушенията на уринарните функции, гениталните органи, репродуктивното здраве и заболяванията на деца, мъже, жени от всички възрастови групи.

Осъществява се лечение на бъбреците и надбъбречните жлези, пикочния мехур, пикочните пътища, простатата, тестисите и пениса чрез:

 • Гъвкава уретероскопия
 • безболезнена биопсия на простатата
 • уродинамика
 • варикоцелектомия
 • ендоскопско разбиване на камъни в бъбреците и пикочните пътища с Холмиум лазер
 • лечение на простатните заболявания с Холмиум лазер (енуклеационна простатектомия)
 • миниинвазивна простатектомия с Зелен лазер
 • плазмо-кинетична трансуретрална резекция на простатата

Благодарение на съвременните технологии през последните години в услугите на интензивното лечение се осъществи голям напредък.

 

Ефективните подобрения в структурата и работата на интензивните отделения за лечение допринесоха за увеличаването на средната продължителност на живота на населението.

Отделенията за интензивно лечение в болниците на Здравна Група Рейап са в непрекъсната организационна и материална готовност, както с налични човешки ресурси, така и с необходимия инструментариум за диагностика, наблюдение, проследяване, поддържане на пациента.

Болничните легла в отделенията за интензивно лечение са оборудвани с технологии по световни стандарти, осигуряващи комфорта и безопасността на пациента.

Отделенията за интензивно лечение в болниците ни са разположени в леснодостъпни места с цел улесняването на спешното и безопасно транспортиране на пациентите от спешното отделение, операционните зали и болничните стаи.

В болниците на Здравна Група Рейап функционират отделение за общо интензивно лечение, отделение за кардиологично интензивно лечение, отделение за интензивно лечение по сърдечно-съдовата хирургия и интензивно отделение за новородени.

За повече информация относно болницата, екипите и апаратурата, можете да се обадите на телефон: +359 879 977 401.
Запазете час
Бърз контакт
За повече информация относно болницата, екипите и апаратурата, можете да се обадите на телефон: +359 879 009 742
Къде бихте се лекували?
Няма коментари

Напишете коментар

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Варненски офис:

ул. Иван Вазов 37, партер
България, Варна 9000
+359 878 500 920
+359 878 500 730

Бургаски офис:

ул. Иван Вазов 75
България, Бургас 8000
+359 877 500 163

Офис Велико Търново:

бул. България 8
България, Велико Търново
+359 879 007 420